Andra språk / other languages

Ta cellprov

En sida om gynekologiskt cellprov från Västra Götalandsregionen och Halland

Fakta om HPV

 

HPV, Humant papillomvirus, är en virusgrupp som är mycket vanligt förekommande. Det finns över 200 olika typer av HPV. 
Tretton HPV-typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer och
cancer i vulva, vagina, anus, penis och svalg.

HPV-typerna 16 och 18 är de vanligast förekommande typerna för cancer och orsakar omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.
HPV typ 6 och 11 orsakar kondylom (könsvårtor), medan ytterligare andra typer orsakar hudvårtor på till exempel händer och fötter.

De flesta sexuellt aktiva människor har eller har haft en HPV-infektion. Det beror på att HPV-infektioner är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion.

De flesta infektioner med HPV är tysta, det vill säga ger inte några symtom alls. En del typer av HPV kan dock ge könsvårtor, så kallade kondylom.  Andra HPV-infektioner kan om de inte läker ut ge upphov till cellförändringar på livmoderhalsen som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tidsförloppet från infektion till livmoderhalscancer kan vara flera årtionden.

Livmoderhalscancer beror vanligen på en HPV-infektion som inte läkt ut. I Sverige får varje år cirka 450 kvinnor diagnosen livmoderhalscancer. Vid cirka 70 procent av diagnoserna är HPV 16 eller 18 bakomliggande orsak.

Mer information hittar du här www.1177.se/hpv

 

Det finns flera andra HPV-typer som också kan ge cellförändringar på livmoderhalsen om inte infektionen läker ut av sig själv.  Cellförändringar som alltså kan, men inte behöver, utvecklas till livmoderhalscancer. Det är därför mycket viktigt att kvinnor går på de gynekologiska cellprovskontroller de får en inbjudan till mellan 23 och 64 år. Vaccinet skyddar indirekt emot livmoderhalscancer genom att det ger ett skydd mot de två HPV-typer som ligger bakom ca 70 procent av all livmoderhalscancer.

Vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i gynekologiska cellprovskontroller. Vaccinet ger ett 90-procentigt skydd mot HPV 16 och 18 men skyddar inte mot andra typer av HPV som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att kvinnor fortsätter att gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till i åldern 23 till 64 år. Det gäller även kvinnor som har vaccinerat sig.

Vaccin

Från och med 2012 ingår vaccinering mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla flickor som är födda 1999 eller senare erbjuds vaccination via skolhälsovården när de går i femman eller sexan. Detta skyddar även mot kondylom.
Västra Götalandsregionen har valt att också erbjuda de som är födda 1993-1998 att vaccinera sig utan kostnad.

Komplement  

  • Vaccinationerna är ett komplement till de cellprovskontroller man blir kallad till i äldre ålder.
  • Om man både vaccinerar sig och går på kontrollerna har man ett mycket starkt skydd mot livmoderhalscancer. 
  • Man bör helst vaccinera sig innan man har haft sex första gången för att få ett bra skydd. Ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen.
  • Kliniska studier har inte visat någon säkerställd cancerskyddande effekt hos kvinnor som är över 26 år, även om en och annan kan ha nytta av vaccinet.

Fakta:

Vaccinationen omfattar tre sprutor i armen vid tre olika tillfällen. De allra flesta får inga biverkningar eller bara lindriga besvär som klåda och svullnad vid injektionsstället. 

Läs mer om HPV hos Socialstyrelsen , www.1177.se/hpv och Folkhälsomyndigheten 

Gynekologisk cellprovskontroll ger skydd mot cancer i livmoderhalsen. Tack vare att de flesta kvinnor i Sverige har deltagit i cellprovskontroll har livmoderhalscancer minskat kraftigt och blivit en ovanlig sjukdom.

Cellprov kan förebygga cancer

Om provet inte visar helt normala celler skickas provsvaret till en gynekologmottagning. Mellan två och tre procent av proverna visar cellförändringar som måste utredas vidare. Några få prover är svåra att bedöma och behöver tas om av det skälet. 

Cellförändringar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om cellprov. Hur går undersökningen till? Vad behöver jag tänka på innan? Läs mer här.

Vanliga frågor och svar